من

گرگ درون من خسته از نبردهای پی در پی برای زندگیش در گوشه غاری تنها نشسته وزخمهایش را می لیسد !

وای از روز انتقام اگر زنده بمانم ..

همه را غارنشین خواهم کرد ...

/ 0 نظر / 18 بازدید