خواب

مثل اشیایی که در گوشه انبار تاریک افتاده­اند، نمی ­توانم از خواب بلند شوم.

کجایید، ای دلایلی که مر از خواب بیدار می­ کردید؟!

چرا باز نمی ­شوی، ای دری که ناگهان باز می­ شدی؟!

چرا بر صورت من نمی­ تابی، ای نوری که ناگهان می­ تابیدی؟!

کجایید ای صداهای پاها؟!؛ نمی ­توانم از خواب بلند شوم.

/ 0 نظر / 9 بازدید