این روزها

این روزها دقیقه­هایم تنها به تماشای عکسی از تو می­گذرند

که در آن معصومانه­ترین لبخندها را بر لب داری

و مرا در مواجهه با چشمان بی­مثالت که خیره به ناکجا مانده­اند،

هر لحظه عاشق­تر می­کند.

زندگی­ات را بکن.

آرزوهای خودت را داشته باش.

تو باشی یا نباشی، همیشه اینجایی؛

نزدیکتر از نفس،

در تپش­های قلب.

دیگر چه فرقی می کند کجای جهان ایستاده باشی؟

/ 2 نظر / 15 بازدید
یونس

درود