ترس من

یه جای از زندگی هست ، 
بری می ترسی ...بمونی می ترسی ... 
باشی می ترسی ...نباشی هم می ترسی ...
کسی باشه ... می ترسی ...کسی نباشه هم می ترسی ...
کسی باشه تکیه کنی ... می ترسی ... 
نباشه هم می ترسی ...
یه جای زندگی ترس میشه همه وجودت ...

/ 0 نظر / 9 بازدید