بوسه

نفسهای خانه

از روزی که رفتی

خاموش است و جای آخرین بوسه هایت

همچون ماهیانی بازیگوش

بر تنم

بی تابی می کنند ...

پیراهنم

هنوز بیقرارِ

آخرین هم آغوشیمان است و موهایم

که دستهای

نوازشگرت را

کم دارند ...

/ 0 نظر / 13 بازدید