# ترس

بی وفا

بُـــــــــــــرو !!!!ترس از هیـــچ چیـــز نـــدارموقتی یقیـن دارم بیشـتر از مـنکســی دوستـت نخـــــــواهد داشتبیشتر از من کسی طاقت کم محـلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید