# تو

تو

تو چه با صلابت حکم میدهى که،حواست را جمع کن،و من میمانم،که چگونه جمعش کنم،وقتى تمامش پیش توست …!
/ 1 نظر / 5 بازدید